Postulaty

Zwracamy się z postulatem udostępnienia OZZ IP UG przez Rektora UG danych statystycznych dotyczących zatrudnienia z podziałem na jednostki organizacyjne (charakter prawny umowy, okres obowiązywania) oraz wysokości wynagrodzeń z uwzględnieniem pracy ekip sprzątających.

Zwracamy się z prośbą o podanie podstawy prawnej oraz wyjaśnienie zasad korzystania ze zwolnień chorobowych i opieki nad dzieckiem w kontekście przenoszenia zajęć na inny termin, czyli tzw. „odrabiania zajęć” oraz końcoworocznego sprawozdania z wykonania zajęć.

Zwracamy się z postulatem przejścia Uniwersytetu Gdańskiego na oprogramowanie udostępniane na zasadach wolnej licencji. Rozwiązanie to umożliwi redukcję części kosztów, wynikających z zakupu oprogramowania i licencji.

Zwracamy się z postulatem przeniesieniem zadań związanych z rekrutacją studentów na Wydziale Nauk Społecznych do działu administracji w sposób niepowodujący konieczności wykonywania obowiązków służbowych także w domu.

 

Będziemy informować o przebiegu korespondencji i o działaniach w tych sprawach.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399