Archives for : działania solidarnociowe

List otwarty ws. represji wobec środowisk akademickich w Turcji

Ta sprawa nie wymagała od podpisujących wysiłku, a jedynie wspólnej widoczności pod listem nagłaśniającym sprawę i solidarność z represjonowanymi. Sytuacja, która nas niepokoi jest poważna:

11 stycznia br. ponad tysiąc tureckich i kurdyjskich naukowców i naukowczyń z inicjatywy „Wykładowcy dla Pokoju” podpisało oświadczenie „Nie będziemy uczestniczyć w tych zbrodniach” wzywając rząd turecki do zaprzestania kampanii terroru wobec ludności kurdyjskiej. Po jego podpisaniu, sygnatariusze i sygnatariuszki listu stali się obiektem kampanii nękania i przemocy ze strony państwa tureckiego i zwolenników rządzącej Turcją partii AKP. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan publicznie potępiał sygnatariuszy i sygnatariuszki listu w swych przemówieniach, a prokuratura wszczęła wobec nich postępowania karne, zarzucając „Wykładowcom dla Pokoju” „propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej” oraz „jawne znieważenie narodu tureckiego, Państwa Republiki Tureckiej, Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, Rządu Republiki Tureckiej i organów sądowniczych państwa”.
Na skutek działań władz tureckich, 27 wykładowców i wykładowczyń zostało aresztowanych i grozi im od roku do pięciu lat więzienia. Wobec pozostałych wszczęto postępowania dyscyplinarne i grozi im utrata pracy w ich instytucjach naukowych.

 

 

W obronie uzwiązkowionych kierowców w Polskim Busie

W sobotę 19. grudnia 2015 współorganizowaliśmy pikietę w obronie zwalnianych związkowców z Inicjatywy Pracowniczej. Sprawa dotyczyła kierowców z Polskiego Busa.

Wraz z nami w protest zaangażowali się Partia Razem oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a także sympatycy sprawy, niezwiązani z żadnymi z powyższych organizacjami. Działania w przestrzeni miejskiej podjęli także artyści. Nasze działania w Gdańsku były częścią działań ogólnopolskich.