W biuletynie 45 „Inicjatywa Pracownicza” wywiad z członkiem komisji przy UG

Ukazał się 45 numer Biuletynu „Inicjatywa Pracownicza”.
Wewnątrz znajdziecie podsumowanie 2015 roku, wywiad z Pracownicy Amazona, wywiad z członkiem naszej OZZIP – Komisja Zakładowa Uniwersytet Gdański, porady prawne dotyczące umów cywilnoprawnych i pracy na czarno, w dziale historia m.in. artykuł na temat 1956 roku oraz cały dział poświęcony migracjom i drugi na temat spraw lokatorskich.

List otwarty ws. represji wobec środowisk akademickich w Turcji

Ta sprawa nie wymagała od podpisujących wysiłku, a jedynie wspólnej widoczności pod listem nagłaśniającym sprawę i solidarność z represjonowanymi. Sytuacja, która nas niepokoi jest poważna:

11 stycznia br. ponad tysiąc tureckich i kurdyjskich naukowców i naukowczyń z inicjatywy „Wykładowcy dla Pokoju” podpisało oświadczenie „Nie będziemy uczestniczyć w tych zbrodniach” wzywając rząd turecki do zaprzestania kampanii terroru wobec ludności kurdyjskiej. Po jego podpisaniu, sygnatariusze i sygnatariuszki listu stali się obiektem kampanii nękania i przemocy ze strony państwa tureckiego i zwolenników rządzącej Turcją partii AKP. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan publicznie potępiał sygnatariuszy i sygnatariuszki listu w swych przemówieniach, a prokuratura wszczęła wobec nich postępowania karne, zarzucając „Wykładowcom dla Pokoju” „propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej” oraz „jawne znieważenie narodu tureckiego, Państwa Republiki Tureckiej, Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, Rządu Republiki Tureckiej i organów sądowniczych państwa”.
Na skutek działań władz tureckich, 27 wykładowców i wykładowczyń zostało aresztowanych i grozi im od roku do pięciu lat więzienia. Wobec pozostałych wszczęto postępowania dyscyplinarne i grozi im utrata pracy w ich instytucjach naukowych.

 

 

W obronie uzwiązkowionych kierowców w Polskim Busie

W sobotę 19. grudnia 2015 współorganizowaliśmy pikietę w obronie zwalnianych związkowców z Inicjatywy Pracowniczej. Sprawa dotyczyła kierowców z Polskiego Busa.

Wraz z nami w protest zaangażowali się Partia Razem oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a także sympatycy sprawy, niezwiązani z żadnymi z powyższych organizacjami. Działania w przestrzeni miejskiej podjęli także artyści. Nasze działania w Gdańsku były częścią działań ogólnopolskich.

Algorytm finansowania uczelni

Na stronie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej opublikowano niedawno interesujący artykuł dotyczący działania algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych. Wielu osobom na zachętę powinien wystarczyć poniższy fragment:

Profesor przestał być opłacalną inwestycją dla uczelni (choć wielu decydentów, nawet w ministerstwie, wciąż nie zauważyło, że opłacalność etatu profesorskiego już od dawna jest tylko mitem).